Home » Beelden » Vogels » Kolganzen - Greater white-fronted geese
Kolganzen - Greater white-fronted geese
Een groepje kolganzen fourageert in het eerste ochtendlicht in de weilanden van de Uitkerkse Polder